โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

   55/43-45 หมู่1 ถนน ราชพฤกษ์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  • 14 Jul, 2020
  •  adminmoo
  •  63

         โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ได้ชื่อว่าเป็น RTB referral animal hospital หรือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรับการรักษาต่อ สามารถให้บริการทางด้านการสัตวแพทย์ที่ครบวงจร ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป สาขาเฉพาะทาง ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน กระดูก – ข้อต่อ และระบบประสาท มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพในการรักษาสัตว์ป่วยอย่างแท้จริง ด้วยความพร้อมในการเปิดทำการตลอด 24 ชม. ด้วยระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร ทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการบริการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพื่อเชิดชูวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เข้าถึงการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของประเทศ ให้สมกับคำว่า RTB referral animal hospital

บริการของที่นี่

- ศูนย์เฉพาะกระดูกและข้อ

- ศูนย์เฉพาะด้านอายุรกรรม

- ศูนย์เฉพาะด้านหัวใจ

- ศูนย์รับบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- ศูนย์เฉพาะด้านระบบประสาท

- ศูนย์เฉพาะด้านดวงตา

- ศูนย์เฉพาะด้านผิวหนัง

- ศูนย์กายภาพบำบัด

- ศูนย์เฉพาะด้านทันตกรรม

            สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพดีๆสามารถโทรปรึกษาโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-196-8245