โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

   39 ถนน อังรีดูนังต์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  • 14 Jul, 2020
  •  adminmoo
  •  196

โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ แรกเริ่มเป็นแผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2478 ได้ใช้พื้นที่การเรียนที่ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ.2482 จึงย้ายไปที่ทุ่งพญาไท ใกล้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งขณะนั้นสัตวแพทย์เรียน 5 ปี ไม่ปรากฎการเกิดโรงพยาบาล สัตว์เล็กแต่มีดำริว่า จะสร้างขึ้น โดยในปีนั้น Dr. R. P. Jones ได้ถูกยืมตัวมาช่วยการสอนสัตวแพทย์ จนมีสงครามเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 และแผนกได้ไปยืมสถานที่เรียนของ คณะเภสัชศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ.2485 แผนกได้ย้ายสังกัด ไปอยู่กรมแพทยศาสตร์ เลื่อนฐานะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำการเรียนการสอนที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 ปี และที่ราชวิถี 3 ปี จนปี พ.ศ. 2490 ได้รับตึกเรียนคืนและได้มีการเรียนการสอนที่ราชวิถี เช่นเดิมและเกิดโรงพยาบาลสัตว์ขึ้น โดยมี Dr. R. P. Jones ช่วย ดู แลการรักษา จนปี พ.ศ. 2496 บริเวณที่ตั้งของคณะฯที่ราชวิถี ถูกโอบล้อมด้วยศูนย์การแพทย์จึงต้องย้ายคณะฯมาอยู่ที่จุฬาซอย12 (ซอย 62 ปัจจุบัน)และเกิดโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นที่นี่ โดยมี Dr. Jones ช่วยดูแลเช่นเดิม จน พ.ศ.2497 คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกย้ายไปสังกัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตร แต่ก็เรียนที่ ถนนอังรีดูนังต์ 3 ปีสุดท้าย จนปี พ.ศ. 2498 หลักสูตรจึงปรับเป็น 6 ปี ในปี พ.ศ. 2502 คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกโอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จวบจนปี พ.ศ. 2510 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนที่ตั้งอยู่ที่ปทุมวันกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 จึงเกิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กขึ้นแล้ว และรับผิดชอบในส่วนการรักษาสัตว์หลายชนิดทั้งสุนัข แมว รวมทั้งม้า โดยมี Dr. R. P.Jones มาช่วยเป็นที่ปรึกษาและ ดูแลการรักษาสัตว์จนถึงแก่กรรมลงในปี พ.ศ. 2502 และ ศ.น.สพ.เตียง ตันสงวน จึงได้รับมอบหมาย ให้ดูแลกิจการการรักษาสัตว์ต่อมา จนปัจจุบันคือ รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

บริการ

- หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต

- ศูนย์บริการโลหิตเพื่อสุนัขและแมว

- แผนกอายุรกรรมทั่วไปและเวชศาสตร์ป้องกัน

- แผนกคลินิกเฉพาะทาง

- แผนกศัลยกรรม

- หน่วยภาพวินิจฉัย

- แผนกสูติกรรม

- แผนกชันสูตรโรคสัตว์

สนใจพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาหือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-218-9751