โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

   247/8-9-10 ถนน ราชพฤกษ์ บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

  • 14 Jul, 2020
  •  adminmoo
  •  32

จากความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับการรักษาสัตว์เลี้ยงที่ให้ได้รับการบริการด้านการรักษาที่ปลอดภัยและได้รับการบริการได้มาตรฐานที่ดีที่สุด จึงนำมาสู่การก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์บางกอกที่ทันสมัย ครบครันด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์และวิทยาการทางการสัตวแพทย์  

 ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์บางกอกมีแผนกต่าง ๆ เปิดให้บริการ  24 ชั่วโมง คือ

 1) แผนกอายุรกรรม

 2) แผนกคลินิกพิเศษ

     2.1) โรคตา
     2.2) โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดคัดกรองด้วยเครื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจ/คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์
     2.3) โรคผิวหนัง 
     2.4) โรคช่องปากและฟัน ขูดหินปูน ขัดฟัน กรอฟัน อุดฟัน2
     2.5)โรคกระดูกและข้อ 
     2.6) โรคระบบทางเดินปัสสาวะ / ไต 
     2.7) โรคเบาหวาน – ต่อมไร้ท่อ 
     2.8) เนื้องอก และมะเร็ง            

      2.9) คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ( EXOTICS  PET) 

     2.10) คลินิกกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด/เลเซอร์บำบัด

3) แผนกศัลยกรรม

ผ่าตัด-ทำหมัน / ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ เนื้อเยื่อ โดยเครื่องดมยาสลบ

4)  แผนกสูติกรรม

ตรวจหาระยะเป็นสัด หาวันผสม ผสมเทียม กำหนดวันคลอด ผ่าคลอด

5) แผนกรังสีวินิจฉัย/CT SCAN และอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

6)  แผนกสัตว์ป่วยฉุกเฉิน ER/ICU/ถ่ายเลือด

7) แผนกสัตว์ป่วยใน

7.1) ห้อง VIP ห้องพักพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง
7.2) ห้อง ICU ห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยภาวะวิกฤต
7.3) ห้อง SCU ( Special Care Unit )ห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
7.4) ห้องพักสำหรับสัตว์ป่วย ติดเชื้อด้วยโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร 
7.5)  ห้องพักสัตว์ป่วยทั่วไป และรับฝากเลี้ยง

8) แผนกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

 9) แผนกอาบน้ำตัดขน

10) บริการเพิ่มเติม

10.1) ศูนย์ติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์ อิเล็กทรอนิกส์ (Microchip : Animal Identification)
10.2) บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง กรณีเดินทางออกต่างประเทศ (Health Certification)
10.3) บริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยง บริการนอกสถานที่

สนใจพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-457- 8233