ฟริวดราก้อน (Frilled Dragon)

ฟริวดราก้อน (Frilled Dragon)

  สาระน่ารู้  - วิธีเลี้ยง(สัตว์เลื้อยคลาน)

  • 02 Aug, 2020
  •  adminmoo
  •  3.5K

ฟริวดราก้อน

หรือที่เรารู้จักกันว่า กิ่งก่าแผงคอ จัดเป็นกิ่งก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่มีแผงคอสามารถกางออกได้รอบหัว ใช้ในการป้องกันตัว และขู่ศัตรู มีขนาดโตเต็มที่ 25-35 ซม.พบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ เป็นอาหาร
 
.

ลักษณะ

 
                 มีรูปร่างเหมือนกิ้งก่าทั่วไป สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลเขียว มีจุดเด่นก็คือ มีแผงคอที่สามารถแผ่ออกได้กว้างครอบหัวเวลาตกใจหรือขู่ศัตรู อีกทั้งยังสามารถวิ่งได้ด้วยขาหลังเพียง 2 ขาด้วยความเร็ว เมื่อหนีศัตรู มีนิ้วทั้งหมด 5 นิ้ว มีเล็บแหลมคม หางเรียวยาวมีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร โตเต็มที่ในธรรมชาติ 35 เซนติเมตร พบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย , ปาปัวนิวกินีกิ้งก่าแผงคอใช้ชีวิตกว่าร้อยละ 90 อยู่บนต้นไม้ โดยเกาะอยู่นิ่ง ๆ ตามลำต้นหรือกิ่งต้นไม้ แต่จะหาอาหารซึ่งเป็นแมลงบนพื้นกินเท่านั้น โดยสามารถมองเห็นอาหารจากบนต้นไม้ได้ไกลถึง 3 เมตร โดยการอยู่บนต้นไม้ทำไปเพื่อหลบหลีกศัตรู เมื่อพบศัตรูหรือสิ่งมาคุกคามแล้ว จะวิ่งหนีขึ้นต้นไม้และจะเกาะอยู่นิ่ง ๆ ทำตัวให้ลีบเล็กที่สุดและปรับเปลี่ยนสีให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมกิ้งก่าแผงคอจัดเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ จึงนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์แปลก ๆ รวมทั้งเคยมีการสร้างเป็นตัวละครในภาพยนตร์ต่าง ๆ ด้วย
 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล : th.wikipedia.org