"เมียร์แคต"

  สาระน่ารู้  - วิธีเลี้ยง(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

  • 05 Aug, 2020
  •  adminmoo
  •  283
 

เมียร์แคต

มีหน้าตาคล้ายกระรอกหรือพังพอน ขาหน้ามีอุ้งเท้าและเล็บยาวโค้งสำหรับขุดดิน ชอบยืนด้วยขาหลังและหาง มีความสูงประมาณ 50 เซ็นติเมตร และมีน้ำหนักตัวประมาณ 1 กิโลกรัม เป็นสัตว์ป่าแอฟริกาที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่น่ารัก มีเอกลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายคือ การยืนสองขา คอยเฝ้ามองระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา เมียร์แคทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นสัตว์กินเนื้อ ชอบขุดรูอยู่ และ มักอยู่ร่วมกันเป็นฝูง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยเฝ้าระวังภัยให้กัน และเตือนกันเมื่อมีอันตรายใกล้เข้ามา

 

ธรรมชาติของ เมียร์แคต

เมียร์แคทเป็นสัตว์พื้นถิ่นของทวีปแอฟริกา มีพบมากในแถบทะเลทรายคาลาฮารี ทางใต้ของแอฟริกา เมียร์แคทชอบอาศัยอยู่ในหลุมในดิน ใช้เป็นบ้านที่หลบภัย เมื่อมีศัตรูมารบกวน เมียร์แคทก็จะหลบเข้าหลุม ชอบอาบแดดมาก ในยามเช้าหรือสายๆ เมียร์แคท จะออกจากโพรงมานอนผึ่งแดด เพื่ออบอุ่นร่างกาย  มีพฤติกรรมระวังภัยสูงมาก เมียร์แคทจะอยู่รวมกันเป็นฝูง และสมาชิกในฝูงจะคอยยืนดูศัตรูอยู่เป็นระยะๆ เมื่อพบศัตรูเข้ามาใกล้ เมียร์แคทจะส่งเสียงร้องเตือนตัวอื่นๆในฝูงให้หลบเข้าโพรงอย่างรวดเร็ว

อาหารการกิน

เมียร์แคท เป็น "สัตว์กินเนื้อ" ตามธรรมชาติจะหากินหนอนและแมลง กบ เขียด และสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหาร นอกจากนี้เมียร์แคทยังสามารถทนต่อพิษได้ เมียร์แคทจึงชอบกินแมงป่อง ตะขาย และงูต่างๆอีกด้วย

การเพาะเลี้ยง

เมียร์แคตจะมีฤดูการผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม เมื่อเมียร์แคทมีอายุ 1 ปีก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้ เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะตั้งท้อง 11 สัปดาห์ เมียร์แคตจะขุดโพรงทำเป็นรัง และเมียร์แคทจะออกลูกครั้งละประมาณ 2-5 ตัว