สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีเลี้ยง(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ) แสดง  1 - 4 จากทั้งหมด 4

สาระน่ารู้ - วิธีเลี้ยง(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ)


แอฟริกันบูลฟร็อก

)เป็นกบยักษ์ใหญ่เชื้อชาติแอฟริกา ส่งผลให้ราคาค่าตัวจากเมื่อก่อนไม่กี่สตางค์กระโดดไปถึงตัวละ 1,500-2,

)เป็นกบยักษ์ใหญ่เชื้อชาติแอฟริกา ส่งผลให้ราคาค่าตั...

สาระน่ารู้ - วิธีเลี้ยง(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ)


การดูแล "เต่าญี่ปุ่น"

ที่จริงแล้ว เต่าญี่ปุ่น หรือ “เต่าแก้มแดง” (Red-eared Slider) เป็นเต่าพื้นเมืองแถบประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่จริงแล้ว เต่าญี่ปุ่น หรือ “เต่าแก้มแดง” (Red-ea...

สาระน่ารู้ - วิธีเลี้ยง(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ)


ฮอร์นฟรอก....กบตาหนาม

"ฮอร์นฟรอก" ตัวตะปุ่มตะปํ่า มีเขาตรงเปลือกตา

"ฮอร์นฟรอก" ตัวตะปุ่มตะปํ่า มีเขาตรงเปลือกตา...

สาระน่ารู้ - วิธีเลี้ยง(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ)


แอกโซลอเติล (Axolotl)

สัตว์อัศจรรย์กับพลังแห่งการเยียวยา

สัตว์อัศจรรย์กับพลังแห่งการเยียวยา...