กฏระเบียบและข้อบังคับ

SiampetTH เราได้กำหนดกฏระเบียบและข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัด หากสมาชิกท่านใดระเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกระงับบัญชีทันที รายละเอียดตามด้านล่าง

  • ห้ามลงขาย, ซื้อ, ล่า "สัตว์ป่าคุ้มครอง Cites1 เด็ดขาด"
  • ห้ามซื้อขาย "สัตว์ป่าและสัตว์สงวดเด็ดขาด"
  • ห้ามซื้อขาย "ของผิดกฎหมายทุกชนิด"
  • ลงประกาศได้เพียง 10 ครั้ง/วัน/ประเภท เท่านั้น